Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

MacabreMadeleine
14:25
7109 1188

July 08 2018

MacabreMadeleine
11:56
Dobrze wiesz, że nasza historia nie zostanie zapomniana. To historia o przypadku i przeznaczeniu. Splecionych drogach na ziemi i tych w gwiazdach. Splecionych dłoniach i oddechach. O ciałach i duszach. Umysłach i sercach. Nienawiści i miłości. Zimnej wojnie i gorącym pokoju. O rozstaniu i o tym, że pewnych więzi nie da się rozerwać. To historia, której nikt nie musiał pisać, ona napisała się sama. Tak pięknie, że aż nierealnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viate-quiero te-quiero
MacabreMadeleine
10:18
Słowa mają ogromną moc. Nawet jeśli nie dbamy, co mówią inni, zawsze jest w naszym życiu ktoś, kto kilkoma słowami może nas uratować lub zniszczyć.
— Alison G. Bailey
Reposted bymiss-recklessguerriera

June 29 2018

08:48
1452 a3cc 500

June 08 2018

MacabreMadeleine
11:57
Proszę Cię tylko o jedno - nigdy nie zmieniaj numeru telefonu. Kiedyś, tuż przed śmiercią wybiorę Twoje imię z książki telefonicznej i nacisnę zieloną słuchawkę. A po Twoim "słucham?" powiem Ci wszystko,obiecuję. Powiem Ci jak naprawdę było, jak bardzo Cię kochałam, i dlaczego nigdy o tym nie mówiłam. Powiem Ci też, że poświęciłam całe swoje szczęście dla Twojego dobra - zwyczajnie usuwając się z drogi...
— piekne
Reposted fromHetaira Hetaira viaSkydelan Skydelan

June 03 2018

MacabreMadeleine
18:38
0661 e5e8 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaola4650 ola4650
MacabreMadeleine
17:47
Wiem, że jestem bardzo wrażliwa, domagam się nieustannej afirmacji swojej osoby i pochwał. Nienawidzę się za to. Takie silne dążenie do tego, żeby być kochaną i rozumiana, na pewno nie jest rzeczą normalną.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viaola4650 ola4650
MacabreMadeleine
17:46
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaola4650 ola4650
MacabreMadeleine
17:45
Reposted fromshakeme shakeme viazupamarzen zupamarzen
MacabreMadeleine
17:39
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
MacabreMadeleine
17:38
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove viaola4650 ola4650

May 30 2018

MacabreMadeleine
14:58
MacabreMadeleine
13:56
3374 f39f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaura-lunaris aura-lunaris

April 15 2018

MacabreMadeleine
14:39
Mnie się na  studiach podobało. Szkoda, że ten etap życia skończył się tak  szybko. Nie chciałam iść do pracy i wchodzić w dorosłość związaną z płaceniem rachunków, podatków i składek emerytalnych. W ogóle nie wydaje mi się to zabawne, a tym bardziej świetlane.
— Szeptucha
MacabreMadeleine
14:33
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaura-lunaris aura-lunaris

March 24 2018

MacabreMadeleine
17:40
I czasami mam ochotę rzucić to, co mam aktualnie - a nie jest to nic złego, wręcz przeciwnie, i pobiec do Ciebie. I tylko do Ciebie. 

March 02 2018

MacabreMadeleine
17:58
MacabreMadeleine
14:38
MacabreMadeleine
12:10
1690 27dc
Reposted bygoddzi goddzi
MacabreMadeleine
12:06
Walczyła z powracającymi napadami bezsilności i beznadziejności, miewała ataki płaczu. Kiedy zdarzał się atak przygnębienia, zamykała się w sobie, odgradzała murem i godzinami potrafiła nie odzywać się do nikogo.
— Patricia Bosworth
Reposted fromkarosia karosia viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl